0%
กำลังโหลดข้อมูล...
Image Banner
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางละมุง
ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก โรงเรียนบางละมุง เป็นห้องสมุดที่ใช้งานร่วมกับระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากร
ระบบสามารถทำรายการ ยืม คืน จอง ทรัพยากรได้อย่างสะดวก
และมีความทันสมัยมากยิ่งขึ้น
ยอดนิยม
หนังสือแนะนำ เพิ่มเติม
ประเภททรัพยากรสารสนเทศ
Image Category
สถิติ
ทรัพยากรทั้งหมด
{{total_resource | number}}
จำนวนสมาชิกทั้งหมด
{{total_member | number}}
ทรัพยากรที่ถูกเข้าชมมากที่สุดประจำเดือน
ลำดับ รายการ จำนวน
{{key+1}} {{ele.title}} {{ele.count}}
ไม่พบข้อมูล
หนังสือที่ถูกยืมมากที่สุดประจำเดือน
ลำดับ รายการ จำนวน
{{key+1}} {{ele.title}} {{ele.num}}
ไม่พบข้อมูล
จำนวนการยืม/จองจำแนกตามเดือน
คำค้นสูงสุดประจำเดือน
ข่าวกิจกรรม/ประชาสัมพันธ์